Upozornění na padělky

Publikoval Numismatika BARON v

V průběhu roku 2020 se na našem sběratelském trhu objevily novodobé padělky nejvzácnější československé státovky 5000 Kč z roku 1919. Padělky jsou nabízeny méně zkušeným sběratelům, kteří jsou cíleně vyhledáváni mezi účastníky veřejných internetových aukcí vzácných českosloven-
ských státovek.
Na počátku obvykle bývá reálně vypadající dražba nějaké vzácné státovky (např. 500 Kč 1919 nebo 500 Kč 1923). Po jejím ukončení je prodejcem osloven neúspěšný dražitel, kterému jsou k přímému prodeji nabídnuty další vzácné exempláře. Následně proběhne několik bezproblémových transakcí pro navázání důvěryhodného obchodního vztahu a potvrzení nutného předpokladu, že kupcem je méně zkušený solventní sběratel nebo důvěřivý investor nakupující tzv. „do trezoru”. Poté dojde k nabídce „pravé“ 5000 Kč 1919. K dosažení maximálního efektu jedinečné nabídky slouží i přiložený posudek soudního znalce, který je rovněž padělaný.
Abychom přispěli k zamezení dalšího rozšiřování těchto padělků, předkládáme fotodokumentaci dvou exemplářů. Získali jsme ji od sběratelů, kterým byly nabízeny za nemalou částku ke koupi. Naštěstí byli natolik obezřetní, že před samotným nákupem využili konzultace s odbornou autoritou a tím se podařilo celé transakci zabránit.

Více detailních informací, obrázků a rad naleznete v přiloženém pdf souboru: http://www.numismatika.com/50001919.pdf

Kategorie: Upozornění